O mne

Už v detstve som cítila túžbu tvoriť a venovať sa sochárskemu umeniu možno aj preto, lebo moja prvá bábika bola drevená soška, ktorú urobil náš otec mne a mojej sestre. Mimo toho som mala možnosť navštevovať ateliér známeho košického umelca Vojtecha Löfflera, kde som sa bližšie zoznamovala s jeho sochárskou tvorbou. Aj jeho diela vo mne podnietili túžbu venovať sa sochárskemu umeniu.
Prvé práce však prišli na rad oveľa neskôr. Na moje päťdesiate narodeniny mi môj syn daroval rezbársku súpravu. Vo voľnom čase som vytvorila viacero sochárskych prác. Zameriavam sa najmä na sochy a reliefy. Moja prvá exteriérová socha je vystavená v rodnej dedine Rešici.
V roku 2006 som sa stala členkou Združenia Gemerských Remeselníkov.


Kontakt:

Magdaléna Palenčárová
Čečejovce
mail: pallmag@gmail.com
mobil: 0949 454 835